Contact Us

Janersgården Hantverk
GISSELBO 62
774 92 Avesta

Phone: +46703321081
Workshop online: +4622621041
E-mail: morksugga@janersgarden.se

Janersgarden sigil


Kan man tänka sig något mer gåtfullt än Mörksuggan? Allestädes närvarande, lyssnande, förnimmande, men utan att själv höras! Den visdom, som verkar i tystnaden, är hennes hemlighet. De stora skogarna, de gamla timmerhusen utgör Mörksuggans naturliga omgivning och ingen i vår tid har sett henne oftare, ingen fångat hennes skepnad sannare än den underfundige Verner Molin.

Telefon: + 46 703 321081