Välkommen!

Mörksuggan omtalas i gamla uppteckningar från flera dalasocknar. Den symboliserar inte bara själva mörkret, utan också något av den mystik och magi som alltid fängslat folkfantasin i detta landskap. I verkningsfull kontrast till all den färgglada söndagsståten.

Lättast påträffar man den på landsbygden, i uthus, lider och ladugårdar, på vindar, höskullar och utedass, i jordkällare eller helt enkelt bakom stugknuten eller i skogsbrynet, dock alltid i närheten av människor.

Mörksuggan har sedan mer än sextio år tillverkats av fam. Eriksson på Janersgården i Gisselbo utanför Avesta och har gårdens bomärke i nacken.

Janersgarden sigil


Kan man tänka sig något mer gåtfullt än Mörksuggan? Allestädes närvarande, lyssnande, förnimmande, men utan att själv höras! Den visdom, som verkar i tystnaden, är hennes hemlighet. De stora skogarna, de gamla timmerhusen utgör Mörksuggans naturliga omgivning och ingen i vår tid har sett henne oftare, ingen fångat hennes skepnad sannare än den underfundige Verner Molin.

Telefon: + 46 703 321081